Startsida           Ordböcker           Typografi           Kontakt

 

Ordböcker och lexikon på Internet

Länkar till ordböcker, ordlistor, lexikon och lexikala databaser som är kostnadsfritt tillgängliga på Internet.

 

Specialordlistor

Ordlistor för speciell användning eller speciella fackområden.

 

Thesaurus Lex hyperlexikonprojekt

En idé till ett hyperlexikon som utvecklades av Sven Lange och Lars Törnqvist. Systemet byggde på en allmän thesaurus länkad till lexikala data.

 

Typografi

Fonter för fonetiska tecken, runor m.m., modifierade tangentbord, information om kodning, utformning och användning av specialtecken.

 

 


© 2007–2024 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2024-01-03.