Startsida           Ordböcker           Språk           Typografi           Kontakt

 

 

Thesaurus Lex

 

Denna webbplats är en portal för ordböcker på Internet. Här finns länkar till en mängd specialordlistor och lexikala databaser, strukturerade på sådant sätt att man lätt hittar fram till rätt ordbok. Dessutom finns information om andra språkliga resurser samt om fonter, teckenkoder och tangentbord för språkvetenskapligt bruk.Ordböcker och lexikon på Internet

Mer än 1 600 länkar till ordböcker, ordlistor, lexikon och lexikala databaser som är kostnadsfritt tillgängliga på Internet.

 

Thesaurus Lex specialordlistor

Ordlistor för speciell användning eller speciella fackområden, publicerade av Thesaurus Lex.

 

Thesaurus Lex hyperlexikonprojekt

Thesaurus Lex hyperlexikon håller på att utvecklas av Sven Lange och Lars Törnqvist. Systemet bygger på en allmän thesaurus som är elektroniskt länkad till lexikala data.

 

Språk

Länkar till lexikografiska och fonetiska resurser på Internet.

 

Typografi

Fonter för fonetiska tecken, runor m m, modifierade tangentbord, information om kodning, utformning och användning av specialtecken.

 

 © 2007-2015 Lars Törnqvist. Uppdaterad 2015-01-01.